Problémy s voľným časom, priateľmi a záľubami

Možno niekedy ťažšie uzatvárate a udržiavate priateľstvá kvôli Vášmu zabúdaniu, zmätočnosti, a ľahkému prepadaniu pocitom nudy. Budovanie trvácnych priateľstiev vyžaduje pomalé, pozorné plánovanie a starostlivosť.

Ak vaši kamaráti nemajú Vašu impulzívnu povahu alebo veľa energie, môže byť ťažké nájsť s nimi spoločnú reč.

Problémy v rodine, partnerských vzťahoch a rodinnom živote

Každodenné napätia môžu vzťahy opotrebovať. Možno zisťujete, že sa ľahko rozčúlite, podliehate častým zmenám nálad, máte skôr nestabilné osobné vzťahy, ktorých putá sa pretrhávajú kvôli banálnym dôvodom. Následkom toho máte sklon k problémom so svojou rodinou a rodinným životom. Problémy vo vzťahoch a manželstvách tiež môžu vznikať na základe problémov s impulzívnosťou, nepozornosťou a sebaovládaním.

Ak ste rodič a trpíte ADHD, možno ťažšie vychádzate so svojimi deťmi. Pravdepodobnosť, že Vaše deti majú ADHD, je tiež vyššia, čo môže Vašu rodinnú situáciu ešte viac komplikovať.

Možný pozitívny vplyv stabilizovaného ADHD na Vašu rodinu/partnerský vzťah/rodinný život
• Ľudia s ADHD často mávajú veľa energie a môžu byť vnímaní ako „závan čerstvého vetra“, vnášajúci do vzťahov nové
nápady

Možný pozitívny vplyv stabilizovaného ADHD v spoločenských situáciách

• Ľudia s ADHD vedia oživiť vzťahy pozitívnou energiou. Neustále hľadanie nových a zaujímavých aktivít vnáša
do priateľstva rozmanitosť
• Ľudia s ADHD dokážu častejšie spontánne a otvorene pristupovať k ľuďom, čím rozširujú spoločenské
kruhy

raft