Príznaky

Príznaky ADHD u dospelých ľudí

Dospelí s ADHD často čakali dlhý čas na správnu diagnózu. V porovnaní s deťmi a mladistvými sa prejavy ADHD v dospelosti líšia svojou formou a podobou. Dospelí aj deti môžu vykazovať mierne až závažné príznaky a prejavy sa môžu meniť s vekom.

Čo je ADHD?

Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) má tri základné skupiny príznakov: nepozornosť, hyperaktivitu, impulzívnosť. Ale prečo sa objavujú tieto príznaky? ADHD nie je spôsobené nedostatkom disciplíny, nadmerným sledovaním televízie alebo zlou stravou. Ide o neurobiologickú poruchu, čo znamená, že jej príčiny sú biologické. V skutočnosti ju vyvoláva nerovnováha určitých chemických látok v mozgu. Tieto chemické látky

Viac