Vyjadrenie Prof. MUDr. Cyril Höchsl, DrSc., FRCPsych. k ADHD (video)

Prof. MUDr. Cyril Höschl, z Psychiatrického centra v Prahe, vynikajúci psychiater, ktorého vtipné texty zverejňuje český týždenník Reflex a robí tak dobrú službu detabuizácii duševných porúch. Pozrite sa, čo povedal o ADHD.