Problémy v práci a pri vzdelávaní

Problémy, ktoré vyplývajú z Vašich príznakov, môžu znamenať, že neradi chodíte do práce alebo nemáte radosť zo štúdia. Môžete cítiť, že ste nevýkonný. Váš neustály nepokoj, roztržitosť a problémy so sústredením Vám môžu sťažovať plné využitie vašich schopností (alebo naplno využiť Váš potenciál).
Ste schopný, no je pre Vás ťažké  všetko zvládnuť.  V porovnaní so všeobecnou populáciou veľa ľudí s ADHD opakovane nedokončí svoje vzdelanie, dávajú výpoveď v zamestnaní alebo sú prepúšťaní.

Ľudia s ADHD často oplývajú množstvom dobrých kvalít, ale pokiaľ nie sú v tom správnom zmestnaní alebo vzdelávacom prostredí, nemusia byť schopní uspieť.