Dôsledky

Ako môže ADHD ovplyvniť váš život?

Vzdelanie
• 75 % ľudí s ADHD má problémy so získavaním vzdelania
• Ľudia s ADHD častejšie odchádzajú zo školy alebo univerzity predčasne, čo môže spôsobovať ťažkosti s uplatňovaním sa na trhu práce 

Zamestnanie

• 83 % ľudí ADHD zastáva názor, že ich stav má nepriaznivý vplyv na ich profesionálny život

• Osoby s ADHD majú problémy vo vzťahoch so svojimi zamestnávateľmi a kolegami

• Medzi bežné problémy ľudí s ADHD patria ich neskoré príchody, časté vymeškávanie z práce, dopúšťajú sa priveľa chýb a nedarí sa im dokončiť prácu, ktorá sa od nich očakáva

Financie
• Ľudia s ADHD sa často venujú hazardným hrám alebo nadmernému nakupovaniu, čo môže viesť k zadlžovaniu
Riadenie vozidla
• 60 % ľudí s ADHD bolo účastníkmi dopravnej nehody a mohlo dôjsť k ich zraneniu (v porovnaní so 17 % ostatných vodičov)
• majú problémy sústrediť sa počas pomalej jazdy
• majú tendenciu jazdiť prirýchlo, porušovať pravidlá cestnej premávky a spôsobiť dopravnú nehodu – čo sa môže skončiť odobratím vodičského preukazu
• pociťujú hnev voči ostatným vodičom

Sebaúcta
• 38 % ľudí s ADHD verí, že ich porucha má negatívny vplyv na ich duševné zdravie
• Často sa udáva pocit „inakosti“ voči iným – dojem neschopnosti alebo neefektívosti

Sexuálne správanie
• Výskyt pohlavných chorôb je štvornásobne vyšší u ľudí s ADHD v porovnaní s bežnou populáciou
• Neplánované tehotenstvá u mladistvých sú častejšie, rovnako ako aj výskyt predčasného prerušenia tehotenstva