Rozhovor s Prof. MUDr. Jánom Pavlovom Praškom z Kliniky psychiatrie FN v Olomouci o ADHD (video)

V druhom rozhovore s Prof. MUDr. Jánom Pavlovom Praškom z Kliniky psychiatrie FN v Olomouci, ktorý je pôvodom Slovák ale študoval a už dlho žije v Čechách, sme hovorili o nových možnostiach liečby poruchy, ktorú voláme ADHD a poznáme ju u detí. Prof.Praško hovorí o ADHD,  v situácii, keď porucha pokračuje do dospelosti.