Liečba

MOŽNOSTI LIEČBY

Konzultácie a osveta
Prvým krokom je poskytnúť Vám podrobné informácie a rady, týkajúce sa ADHD, zapojiť do spolupráce osoby, ktoré vo Vašom živote zohrávajú kľúčové úlohy, a porozprávať sa o tom, ako sa posunúť ďalej. Už samotné odborné poradenstvo o tom, ako sa dá Váš každodenný život usporiadať inak, môže viesť k zlepšeniu.

Osveta

Osveta môže zahŕňať poskytovanie informácií:
• o diagnóze
• o príčinách
• o príznakoch a ich vplyve
• o možnostiach liečby
• o osobných obavách
• o stratégiách na zvládanie tejto poruchy
Informácie môžete získať počas osobných stretnutí s odborníkmi alebo Vám ako alter-natíva môžu byť odporúčané informácie z on-line zdrojov a/alebo podporných organizácií.

Lieky

Hoci k liečbe sa má pristupovať komplexne, pre mnohých pacientov sú lieky základom liečby. V mnohých štúdiách sa potvrdilo,
že lieky sú v liečbe ADHD účinné a dokážu zlepšiť sústredenosť, trpezlivosť
a iné pridružené príznaky.

Psychoterapia

V liečbe základných príznakov alebo vedľajších účinkov ADHD môžu pomôcť rôzne druhy psychoterapie.
Liečba sa môže zamerať na kognitívno-behaviorálnu terapiu (KBT), a to buď v individuálnych alebo v skupinových sedeniach. Vedecké štúdie ukázali významný prínos psychoterapeutických programov v liečbe dospelých s ADHD.
Počas KBT sa zisťujú spôsoby vnímania a prejavy správania, a dospelí s ADHD sa učia uvedomovať si, čo spúšťa ich príznaky. Pomocou alternatívnych stratégií riešenia problémov sa vytvárajú nové spôsoby správania. Cieľom týchto postupov
je spochybniť Vaše negatívne pohľady
na budúcnosť, zbaviť sa pocitu „beznádeje“ a zlepšiť Vašu motiváciu.

V prípade ťažkostí sa obráťte na psychológa v mieste vášho bydliska, ktorý vás následne môže odoslať na vyšetrenie k psychiatrovi

 

zena