Čo je ADHD?

Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) má tri základné skupiny príznakov: nepozornosť, hyperaktivitu, impulzívnosť. Ale prečo sa objavujú tieto príznaky? ADHD nie je spôsobené nedostatkom disciplíny, nadmerným sledovaním televízie alebo zlou stravou. Ide o neurobiologickú poruchu, čo znamená, že jej príčiny sú biologické. V skutočnosti ju vyvoláva nerovnováha určitých chemických látok v mozgu. Tieto chemické látky sú zodpovedné za kontrolu aktivity, vrátane tej, ktorá súvisí s hyperaktivitou, impulzívnosťou a nepozornosťou.

ADHD:

Príznaky môžu pretrvávať do dospelosti

Niektorí ľudia považujú ADHD za detskú poruchu, z ktorej človek rokmi vyrastie. Lenže u 60 % ľudí, u ktorých sa v detstve prejavila ADHD, pretrvávajú symptómy aj v dospelosti.

Ako často sa vyskytuje ADHD u dospelých?

Ak ste dospelý človek s ADHD, nie ste sám. ADHD je častá porucha a odhaduje sa, že postihuje približne 3–4 % dospelých, ako mužov, tak aj žien. V súčasnosti len malý počet postihnutých osôb vyhľadáva a prijíma vhodnú pomoc. Bohužiaľ, v diagnostike ADHD neexistuje žiaden krvný test alebo rentgenový snímok. Diagnóza sa stanovuje na základe klinického vyšetrenia a konzultácie. Pre stanovenie diagnózy je preto dôležité, aby ľudia mali prístup k zdravotníckym pracovníkom s odbornými znalosťami.

mama

Odhaduje sa, že ADHD postihuje približne 3-4 % dospelých osôb

U dospelých s ADHD môže stanovenie diagnózy trvať dlhý čas. Dospelí s ADHD majú za sebou často dlhú históriu trápenia, kým vyhľadajú odborného lekára. Nemusia mať ani poňatia, že niektoré z problémov, ktorým čelia počas svojho života, mohli byť zapríčinené príznakmi ADHD. Často mohli ako deti počúvať nemilé obvinenia, ako napríklad:

“Si hlúpy a lenivý”

“Snaží sa čo najviac, ale…”

Možno ste si neuvedomili, že niektoré ťažkosti, s ktorými ste celý život zápasili, súvisia s príznakmi ADHD.

Približne u 60 % ľudí, u ktorých sa ADHD prejavila v detstve, pretrvávajú príznaky aj v dospelosti.

V dospelosti možno zažili ťažkosti spojené so štúdiom, problémy vo vzťahoch, zmeny nálad a nízku sebadôveru. Nie je prekvapujúce, že veľa dospelých s ADHD dlhodobo udáva nedostatok úspechu, aj napriek svojej najlepšej snahe. Môžu pociťovať “neschopnosť využiť svoj potenciál“.