Doc. MUDr. Ján Pečeňák z Psychiatrickej kliniky LF UK a UN Bratislava o ADHD (video)

Doc. MUDr. Ján Pečeňák z Psychiatrickej kliniky LF UK a UN Bratislava sa vyjadril k psychickej poruche, ktorú mnohí ani za chorobu nepovažujú. Duševné poruchy sú preto „poruchy“ a nie choroby, že majú iný základ a aj inak k nim treba pristupovať. Hovorí o ADHD u dospelých.