ADHD postihuje ľudí odlišným spôsobom

Prejavy ADHD môžu byť u rôznych ľudí odlišné. Každý však nemá ťažkosti zvládať ich. Z klinickej praxe vieme, že v skutočnosti približne tretina ľudí, u ktorých sa prejavovala ADHD v detstve, dokážu v dospelosti fungovať bez problémov.

Dospelí s neliečeným ADHD majú však viac problémov pri vzdelávaní, v práci, v partnerských a spoločenských vzťahoch ako ľudia bez ADHD. Štúdie ukázali, že u ľudí s ADHD je väčšia pravdepodobnosť výskytu aj iných duševných problémov, ako napríklad depresie, pocitov úzkosti, poruchy osobnosti alebo rozvoja drogovej závislosti a/alebo alkoholizmu.

lezec