Súvislosti

Pozitívne aspekty ADHD u dospelých

Zatiaľ čo neliečené ADHD môže mať vážne následky, ľudia s dobre kontrolovanými príznakmi môžu často dokázať prejavovať nadšenie, oplývať veľkým množstvom energie, byť otvorení novým zážitkom a byť veľmi kreatívni. Bývajú vnímaví, úprimní, citliví, dokážu vykonávať viac činností zároveň a majú talent pre improvizáciu. prejavovanie nadšenia veľa energie kreativita citlivosť schopnosť zvládať viac viac úloh

Viac

ADHD postihuje ľudí odlišným spôsobom

Prejavy ADHD môžu byť u rôznych ľudí odlišné. Každý však nemá ťažkosti zvládať ich. Z klinickej praxe vieme, že v skutočnosti približne tretina ľudí, u ktorých sa prejavovala ADHD v detstve, dokážu v dospelosti fungovať bez problémov. Dospelí s neliečeným ADHD majú však viac problémov pri vzdelávaní, v práci, v partnerských a spoločenských vzťahoch ako

Viac

ADHD u dospelých

Porucha pozornosti s hyperaktivitou, inak nazývaná aj Hyperkinetická porucha alebo ADHD (z angličtiny „Attention Deficit Hyperactivity Disorder”). Tieto informácie sú určené predovšetkým dospelým s ADHD, ale pomôžu aj ich príbuzným a priateľom. Pomôžu porozumieť diagnóze a v konečnom dôsledku naučiť sa s ňou žiť. Je dôležité, aby ľudia porozumeli svojmu ochoreniu, môže im to pomôcť

Viac