Hyperaktivita

PRÍZNAK „hyperaktivita“ prináša problémy:

Ľudia s hyperaktivitou sa vždy zdajú byť v pohybe. Môžete sa javiť ako úzkostlivý, neposedný a nepokojný. Môžete si všimnúť vnútorné napätie a pocit, ktorý sa dá opísať ako „byť poháňaný motorom.“ Možno bubnujete prstami po stole alebo neustále podupkávate nohou. Pravdepodobne nedokážete nečinne sedieť a často priveľa rozprávate. Prichádzate na to, že kvôli Vašej hyperaktivite a tomu, že ste plný energie, športujete viac ako priemerný človek. Možno na sebe dokonca zbadáte, že Vás priťahujú extrémnejšie typy aktivít, a to práve kvôli Vášmu impulzívnemu a rizikovému správaniu.

  • Stále v pohybe, úzkostlivý, neposedný alebo nepokojný
  • Vnútorné napätie, pocit ako “váš motor beží prirýchlo”
  • Bubnovanie prstami alebo podupkávanie nohou, nevydrží sedieť v kľude
  • Príliš veľa rozpráva
  • Športový typ, prílišné adrenalínové športy

Možno na Vás sedia niektoré alebo všetky tieto body. Zatiaľ čo pre deti je typická motorická hyperaktivita (neposednosť), dospelí naopak zvyknú trpieť vnútorným nepokojom a nervozitou. Akoby sa ich vonkajší nepokoj presunul dovnútra.

 

„Je pre mňa ťažké pracovať za pracovným stolom, nemôžem nečinne sedieť, potrebujem radšej vstať a hýbať sa.“

„Cítim sa nepokojne, plný energie alebo príliš rozrušený“

„Bubnujem prstami, podupkávam nohami, neustále mením polohu tela alebo mám stále niečo v rukách.“