Impulzívnosť

PRÍZNAK „Impulzívnosť“ prináša problémy:

Impulzívni ľudia často nerozmýšľajú, skôr ako konajú. Možno sa prichytíte pri tom, že skáčete ľuďom do reči alebo trúsite nevhodné poznámky, ktoré neskôr ľutujete. Vaše správanie môže byť nevyspytateľné, pretože si veci nie vždy úplne premyslíte. Čakanie môže byť ťažké a v mnohých situáciách sa stávate netrpezlivým.

  • Koná neuvážene
  • Skáče iným do reči a má nevhodné poznámky
  • Má problémy s čakaním

impulzivnost

Výkyvy nálad

Ľudia s ADHD sa môžu vyznačovať náhlymi zmenami nálad, ktoré im môžu spôsobovať veľký stres. Bežné sú výbuchy hnevu a nízka tolerancia frustrácie ako reakcia aj na drobné problémy.

 

Ako môže choroba ADHD aj v dospelosti ovplyvniť váš život?

Problém získať vzdelanie

Zhoršené vzťahy so zamestnávateľom ale aj v rodine

Ľudia s ADHD sa často venujú hazardným hrám

Znížená sebaúcta a pocit inakosti a vylúčenia