Nepozornosť

PRÍZNAK „nepozornosť“ prináša problémy:

  • pri pokuse dlhšie sa sústrediť na nejakú činnosť alebo úlohu
  • pri zameraní sa na niečo dôležité
  • pri snahe vyhnúť sa rozptyľovaniu
  • Ľahko sa dá zviesť na inú tému
  • Neschopný dokončiť činnosť
  • Neefektívny, pomalý alebo chaotický
  • Zmeškané termíny a stretnutia
  • Zábudlivosť
  • Ťažkosti pri čítaní knihy a problémy s počúvaním
  • Neorganizovanosť

Ťažkosti sa môžu meniť

Zatiaľ čo hyperaktivita sa často zlepšuje, nepozornosť a impulzívnosť majú tendenciu pretrvávať a spôsobovať dospelým ustavičné ťažkosti.

Ťažkosti sa môžu zmierniť

Niektorí ľudia, ktorí vykazovali jasné prejavy ADHD v detstve, môžu vykazovať s pribúdajúcim vekom menej závažné prejavy a vyrovnávanie sa s každodenným životom môže byť pre nich jednoduchšie.