Príznaky ADHD u dospelých ľudí

Dospelí s ADHD často čakali dlhý čas na správnu diagnózu. V porovnaní s deťmi a mladistvými sa prejavy ADHD v dospelosti líšia svojou formou a podobou. Dospelí aj deti môžu vykazovať mierne až závažné príznaky a prejavy sa môžu meniť s vekom.

parasutisti